Featured

  • Šiame tinklapyje rasite edukacijai tinkamų žaidimų kolektyvinę kolekciją bei sporto naujienų.
  • Pasirinkite norimas žaidimo ypatybes viršuje, ir rasite jas atitinkančių žaidimų sąrašą.
  • Norėdami pridėti savo žaidimus prie kolekcijos, pirma žvilgtelkite į instrukcijas.
  • Žemiau matote naujausių žaidimų sąrašą:


„Wolves“ užmezgė partnerystę Dubajuje

Oficialiame Dubajaus socialiniame tinkle paskelbta apie „Wolves“ būstinės perkėlimą į JAE Vilniaus „Wolves“ komanda užmezgė ryšius Jungtiniuose Arabų Emyratuose (JAE), kur apsilankė gerai žinomi klubo žmonės.

Oficialioje JAE sostinės Dubajaus socialinio tinklo X (anksčiau žinomame kaip „Twitter“) paskyroje paskelbta žinutė, susijusi su „Wolves“ klubu.

„Dubajus bus Lietuvos komandos „Wolves“ mačų Europos krepšinio lygoje būstine, – rašome pranešime. – Dubajus taip pat taps vieno elitinių Lietuvos ir Europos klubų būstine.“

Trumpame vaizdo įraše matoma, kad į Dubajų nuvyko vienas klubo įkūrėjų Gediminas Žiemelis. Taip pat susitikime dalyvavo komandos prezidentas Rimantas Kaukėnas, ambasadoriai broliai Lavrinovičiai.

„Wolves“ klubas kol kas daugiau informacijos nepateikia.

Statymus galite atlikti lietuviškos lažybų bendrovės


Palydėk žvilgsniu

Paskirtis: Žaidimas dėmesingumui, įsižiūrėjimui ir draugiškumui  ugdyti. Tinka susipažinimui, nes padeda užmegzti kontaktus su žmonėmis.

Eiga: Mokiniai sustoja rateliu. Visi turi žiūrėti kitiems į akis. Kai dviejų žvilgsniai susitinka, jie nieko nesakydami turi keistis vietomis ir akimis palydėti draugą. Ir vėl žiūrėti, su kuo kitu susitiks žvilgsniai. Tęsiama, kol pajaučiama žaidimo eiga, pagerėja nuotaika ir dar vaikai nori žaisti.Žaidimas ,,Autobusas“

Paskirtis: Žaidimas ,,Autobusas“ skirtas mokinių nuomonei ir pasirinkimui išreikšti, patikrinti dalyko žinias.

Eiga: Nubrėžiamos ar patiesiamos dvi lygiagrečios linijos, tokiu atstumu, kad tarp jų tilptų ,,sulipti“ visi klasės mokiniai - ,,keleiviai“. Kai ,,keleiviai“ sulipa į ,,autobusą“, paaiškinama, kad ,,vairuotojas“ (mokytojas, o vėliau ir kitas mokinys) praneš stotelių pavadinimus kairėje ir dešinėje ,,autobuso“, o jiems reikės pasirinkti ir ,,išlipti“ savo stotelėje. Pavyzdžiui, ,,Šviesa“ ir ,,Tamsa“. Vaikai pasirenka ir peržengia vieną ar kitą liniją, ,,autobusas“ lieka tuščias. Tada vėl kartojama, tiek, kiek yra paruoštų klausimų, ir kol vaikams įdomu. Patartina šalia tikslingų klausimų įterpti ir jumoristinių, linksmų, kad vaikai neįsitemptų ir jaustųsi smagiai.Estafetė ,,Nunešk klausimą, parnešk atsakymą“

Paskirtis: Mokymas ypač tinkantis kinestetinio mokymosi stiliaus mokiniams. Vaikams patinka, nes jie tai priima, kaip žaidimą, o iš tiesų mokosi įvairių dalykų – diktanto rašymas, pasaulio pažinimo žinių įtvirtinimas, aritmetikos veiksmų įtvirtinimas, tuo pačiu – tarpusavio pagalba, sutarimas, bendras mokymasis.

I variantas - klausimai užduodami ir atsakymai pateikiami žodžiu.

Eiga: Mokiniai pasiskirsto į dvi komandas ir sustoja į dvi eiles vienas paskui kitą. Mokytojas stovi priekyje klasės, salės ar aikštelės. Duodama komanda pradėti ir mokiniai po vieną bėga link mokytojo. Mokytojas atbėgusiam mokiniui užduoda klausimą, tas mokinys turi grįžti prie komandos draugų, susitarti, koks atsakymas ir jį ,,atnešti“ mokytojui. Tada bėga kita mokinys. Už teisingą atsakymą skiriami taškai. Klausimai užduodami vienodi abiems komandoms. Laimi greičiau atsakiusi ir  daugiau teisingų atsakymų surinkusi komanda.

II variantas - klausimai ir atsakymai pateikiami raštu.

Šalia išsirikiavusių komandų turi būti staliukas ir rašymo priemonė. Mokytojas atbėgusiam mokiniui duoda lapelį su klausimu ar užduotim, tas mokinys turi grįžti prie komandos draugų, susitarti, koks atsakymas ir jį parašęs ant to lapelio atnešti mokytojui.

 ,,Žodžių parduotuvė“

Paskirtis: Žodinių uždavinių ir teksto suvokimui mokyti.

I variantas - savarankiškas uždavinių sprendimas.

Eiga: Mokiniai klasėje sėdi grupelėmis prie stalų. Kiekviena grupelė - atskira parduotuvė, turinti savo pavadinimą. Pavyzdžiui, ,,Konditerija“, ,,Kanceliarinės prekės“, ,,Kompiuterinė technika“, ,,Kulinarija“… Kiekvienas mokinys gauna lapelį su žodiniu uždaviniu pagal jo sugebėjimų lygį. Jis turi pats persiskaityti, išspręsti ir suprasti pagal uždavinio turinį į kurią ,,Parduotuvę“ eiti. Ten nuėjęs duoda šį lapelį, o ,,Pardavėjai“ jį patikrina. Jei uždavinio turinys tinka jiems, pasiima ir kartu su ,,Pirkėju“ žiūri, ar teisingai išsprendė. Tada duoda ,,prekę“. Jei yra galimybė, tikrą, jei ne – piešinuką. Pavyzdžiui, ,,Konditerijos“ parduotuvėje nusiperka sausainiuką. Jei uždavinys savo turiniu netinka, jo nepriima, o ,,Pirkėjas“ turi eiti toliau ir rasti, kur yra tinkama ,,Parduotuvė“. Šalia visų ,,Parduotuvių“ yra SOS punktas, ant kurio padėti atspausdinti ,,Parduotuvių“ pavadinimų paaiškinimai iš žodyno. Taip ,,Pirkėjais“ pabūna visi mokiniai ir nusiperka visas, ar kai kurias ,,prekes“.

II variantas - uždavinių sprendimas, dirbant grupėje.

Kiekvienas mokinys gauna lapelį su žodiniu uždaviniu. Jis turi pats persiskaityti ir suprasti pagal uždavinio turinį į kurią ,,Parduotuvę“ eiti. Ten nuėjęs duoda šį lapelį, o ,,Pardavėjai“ jį patikrina. Jei uždavinio turinys tinka jiems, pasiima ir duoda ,,prekę“. Jei uždavinys savo turiniu netinka, jo nepriima, o ,,Pirkėjas“ turi eiti toliau ir rasti, kur yra tinkama ,,Parduotuvė“. Šalia visų ,,Parduotuvių“ yra SOS punktas, ant kurio padėti atspausdinti ,,Parduotuvių“ pavadinimų paaiškinimai iš žodyno. Taip ,,Pirkėjais“ pabūna visi mokiniai ir nusiperka visas, ar kai kurias ,,prekes“. Tada kiekvienos ,,Parduotuvės“ grupė tardamasi tarpusavyje išsprendžia gautus uždavinius. 


 

 Tikslus kalbėjimas

Paskirtis: grupės bendrumo jausmui ugdyti; apmąstant, kaip ir kodėl jūs atliekate savo darbą (pvz., mokytojo, praktiko); pradedant pokalbį apie kūrybišką mokymąsi.

Eiga: Dalyviai pasidalija į dvi eiles, vieni į kitus – veidais, dažniausiai stovi; viena eilė A, kita – B.
Porose A pasakoja B, kas jų nuomone yra kūrybiškas mokymas (kalbama apie tai, ko reikia konkrečiai pamokos temai). B negali atsakinėti žodžiu –  jokių klausimų, jokių atsakymų. Tam skiriamos 2 min.
Viena eilė pasislenka – taip pasikeičia porų partneriai.
A vėl kuria pasakojimą ta pačia tema naujam partneriui, tik dabar tam skiriama 1 min.
Ta pati eilė dar kartą pasislenka – vėl pasikeičia partneriai.
A vėl kuria pasakojimą ta pačia tema trečiam partneriui – šįkart skiriama 30s.
Eilės pasikeičia vaidmenimis.
Viskas kartojama nuo pradžių – dabar B kuria pasakojimą, o A klauso. Pasakojimas 2 min. – keičiasi partneriai – pasakojimas 1 min. – keičiaisi partneriai – pasakojimas 30 s.

Klausimai refleksijai: Kas pasikeitė, jums trumpinant savo „prakalbą“? Ko atsisakėte ir ką pridėjote, kodėl?Idėjų laivai

Paskirtis:

Tai refleksyvus ir empatiją ugdomas žaidimas, paremtas „laivų mūšio“ žaidimo principu. Užuot išdėstę savo laivus langelių „jūroje“, žaidėjai juos paslepia po savo idėjomis, atsakančiomis į tam tikrą klausimą ar temą.

Eiga:

Žaidžiama poromis. Pradžioje kiekvienas surašo savo atsakymus į klausimus - tai jo „laivai“. Paskui surašo spėjimus - kokie jo manymu bus oponento atsakymai. Tai padarius žaidėjai vienas kito paeiliui klausinėja ir tikrina, ar atspėjo užrašytą mintį, ar ne. Nuspėtos idėjos pažymimos kaip „paskandinti laivai“, ir daugiau jų užbraukęs žaidėjas nugali.

Pasiruošimas:

Galima turėti paruoštas „formas“ ir jas pildyti.
Svarbu žaidėjams gerai išaiškinti taisykles.

Refleksija:

Pabaigus galima klausti, kokie jų ir draugo didžiausi bendrumai, ir skirtumai, kokių atsakymų nesitikėjote

 Piešimas pagal kito pasakojimą

Paskirtis: padeda suprasti kito individualumą, pripažinti kad kito pasaulis gerokai kitoks. Tinka klausymui ir vaizduotei lavinti.

Eiga: poromis susėdama taip, kad vienas kitą gerai girdėtų, tačiau nematytų ką piešia. Vienas dalyvis pasakoja apie įsivaizduojamą piešinį, o kitas bando jį nupiešti. Paskui rolėmis pasikeičiama. Piešinį siūloma nupasakoti kuo įvairiau - įvardinant ne tik objektus, bet ir formas, dydžius, santykius, kompoziciją, nuotaiką ir kita. Piešiantysis gali klausinėti ir tikslintis, kaip kuri detalė turėtų atrodyti, tačiau negali pasakoti kaip jam pavyksta.

Refleksija: po pratimo galima aptarti, kokie buvo jų įsivaizduojamo ir realiai nupiešto piešinio skirtumai, kodėl jie atsirado, kas buvo netikėta.

 Balansavimas kėdėmis

Paskirtis: pajusti komandą ir ritmą, taip pat atkaklumo - pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Eiga: dalyviai sustoja ratu, kiekvienas prieš save viena ranka už atlošo laiko kėdę, pasvirusią ant priekinių kojų:

Tuomet vadovas ritmingai skaičiuoja iki trijų, ir sulyg „trys“, kiekvienas paleidžia savo kėdę ir čiumpa kaimyno iš kairės, kol ši nenukrito.

Bent vienai kėdei nukritus, žaidimas stabdomas ir pradedamas iš naujo. Galima užsibrėžti tikslą: pvz. vieną kartą apsukti pilną ratą, kad kiekvienas grįžtų prie kėdės nuo kurios pradėjo, nei vienai kėdei nenukritus.