Pastebėjau - Patiko - Norėčiau pasiūlyti

Paskirtis:
Atliekant refleksiją, kuriant grįžtamąjį ryšį, siekiant patobulinti atliktą užduotį; tinka atlikti bet kokio dydžio grupėse.

Pasiruošimas:
Užrašykite frazes „Pastebėjau“, „Man patiko“ ir „Norėčiau pasiūlyti“ ant stambiomis raidėmis ant popieriaus lapų, po vieną ant kiekvieno.

Eiga:
Norintis pasisakyti dalyvis atsistoja prie atitinkamo lapo ir išsako savo nuomonę, pradėdamas ant jo užrašytais žodžiais („Pastebėjau“ / „Man patiko“ / „Norėčiau pasiūlyti“).
Dalyvis gali stoti tik prie vieno lapo. Norėdamas stoti prie kito, turi leisti pasisakyti bent vienam kitam dalyviui.Pozityvūs atsiliepimai

Paskirtis:
Apibendrinantis pratimas, skirtas pagirti, reflektuoti, paminėti naujoves; atliekamas dienos ar viso proceso pabaigoje. Emociškai pakylėjantis.

Eiga:
Dalyviams išdalinami lipnūs lapukai, ir prašoma užrašyti kažką teigiamo apie kiekvieną grupelėje (arba visoje patalpoje). Lapuką reikia priklijuoti prie žmogaus, kuriam tai skirta.Aš žinau, kad…

Paskirtis:
ištirti grupės savijautą, požiūrius, nuostatas

Eiga:
Pasirinkus temą (tarkim, „Projekto pabaigą“) Kiekvienas individualiai parašykite 10 eilučių, prasidedančių „Žinau, kad projektui pasibaigus…“.
Rašykite jas stulpeliu – eilutę po eilutės.
Išsirinkite, kurias jų norite perskaityti grupei.Skulptūra

Paskirtis:
pasidalinimas emocijomis, atsipalaidavimas, fizinių barjerų panaikinimas

Eiga:
Pasidalinama poromis: vienas asmuo – skuptorius, kitas – molis.
Skulptorius iš molio kuria 3 „pozas“, atspindinčias 3 susijusias emocijas (pvz. savijautą prieš projektą, savijautą dabar, ir kokios savijautos tikimasi projekto pabaigoje).
Visi skulptoriai stebi, kaip molis keičia pozas.
Poros apsikeičia vaidmenimis.Skalė

Paskirtis: ištirti grupės savijautą ir nuomonę įvairiais klausimais

Eiga:
Naudokite erdvę, kurioje galėtumėte sukurti skalę, matuojančią subjekto nuomonę ar jausmą. Vieną erdvės galą paskelbkite „Labai pritariančiu“, priešingą - „visiškai nepritariančiu“.
Paprašykite žmonių, kad jie atsistotų toje skalės vietoje, kuri parodo jų sutikimą arba nesutikimą su teiginiu, stengiantis atrasti ir tarpines pozicijas, atitinkančias pritarimo laipsniui.
Paklauskite dalyvių, kodėl jie stovi būtent toje vietoje.

Priemonės:
Galima pasiruošti juostą, išilgai kurios žmonės išsidėstys. Kitas variantas - pasidaryti ryškius pliuso, minuso ir nulio ženklus, kuriuos galima padėti ant grindų ar pakabinti ant sienos. Tačiau atskaitos taškais galima įvardinti ir tiesiog priešingas klasės ar koridoriaus sienas.Uždari - atviri klausimai

Paskirtis:
Siekiant problemas / iššūkius paversti klausimais; ieškant naujų būdų spręsti sunkumus.

Eiga:
Dalyviai pasidalija į kelias grupes. Kiekvienai grupei ant grindų padedamas didelis popieriaus lapas.
Kiekvieno lapo viršuje užrašyta reali Lietuvos mokyklų gyvenimo problema (pvz., moksleiviai mokosi tik dėl to, kad bijo neišlaikyti testų ir egzaminų). Lapo apačioje - žodis „kūrybiškumas“. Visuose lapuose užrašytos skirtingos problemos.
Kiekviena grupė turi suformuluoti bent 5 uždarus klausimus lape užrašyta tema. Uždari klausimai – tokie, į kuriuos įmanomi tik „taip“ arba „ne“ atsakymai.
Grupės pasikeičia lapais. Kiekviena grupė savo naujajame lape turi užrašyti 5 atvirus klausimus – prasidedančiais žodžiu „ar“.
Grupės vėl apsikeičia lapais. Kiekviena grupė išrenka 5, jų nuomone, esminius lapo klausimus ir juos pristato visiems dalyviams.
Vyksta bendra diskusija.Pojūčių kelionė

Šis pratimas gali tęstis ir 2 val. – priklauso nuo to, ką tikitės juo pasiekti.

Paskirtis: formuojant tyrinėjimo įgūdžius, skatinant bendradarbiavimą ir kitokį mąstymą; diegiant kūrybišką mokymąsi.

Eiga:
Dalyviai 3-6 asmenų grupėse turi sumodeliuoti „kelionę“ iš ten, kur yra (pvz., iš klasės, mokyklos), remdamiesi vienu pojūčiu – klausa, kvapu ar lytėjimu.
Kelionė turėtų trukti ne ilgiau kaip 10 min.

Apsvarstykite:
Detales: kurios erdvės / vietos įdomiausios, kurios teikia iššūkį (pvz., laukas, uždraustos zonos), kaip kiekviena erdvė naudojama.
Kaip teisingai įvertinti rizikos ir nepatogumo veiksnius?

Klausimai bei patarimai refleksijai:
Grupelėse aptarkite, kas pavyko ir ką kitąkart keistumėte.
Ko konkrečiai šiame procese jūs asmeniškai išmokote? Kaip dirbote grupėje? Kurie įgūdžiai / kokio pobūdžio patirtis jums labiausiai (ne)padėjo veikiant? Koks jūsų vaidmuo šioje užduotyje?
Bendrai pagalvokite, kaip perdirbtumėte pratimą arba kaip kitaip sudėliotumėte akcentus, siekdami sukurti kažką naujo?Kas pavaizduota nuotraukoje?

Paskirtis:
pradedant diskusiją apie perspektyvą ir interpretaciją; aiškinantis, kaip keičiame tyrinėjimą ir kaip šis išlieka „lankstus“; ieškant bendro sutarimo idėjų ir tyrinėjimų klausimais.

Reikės:
fotografijos, popieriaus lapo, uždengiančio visą fotografiją, tačiau su kvadrato formos skyle  (mes naudojome aplanką).

Eiga:
Mažose grupėse nagrinėjamas nedidelis fotografijos fragmentas (5-7 min.).
Grupė turi bendrai nuspręsti, kas pavaizduota visoje fotografijoje.
Atidengiamas visas vaizdas.

Aptariami šie klausimai:
Ar jūs to tikėjotės; ar atspėjote visiškai tiksliai? Ar artima nuotaika / jausmas?
Kaip pasikeitė pradinio fragmento suvokimas, pamačius visą vaizdą?
Kokius klausimus užduotumėte nufotografuotam asmeniui / žmonėms?

Klausimai refleksijai:
Kiek iš tikrųjų žinome apie mokyklą?
Kodėl naudinga pažįstamus dalykus pamatyti „kitomis akimis“?Ko niekas nepastebėjo?

Paskirtis: pradedant diskusiją apie tyrinėjimo pritaikymą, skatinant kūrybiškumą.

Eiga:
Pasiskirstykite poromis arba grupėmis. Išsirinkite objektą arba vietą kambaryje.
Apie savo pasirinktą objektą / vietą sukurkite istoriją.
Papasakokite istoriją grupei. Tam skiriama 1 min.

Kausimai refleksijai:
Kaip, jūsų nuomone, atlikote šį pratimą?
Kaip sekėsi dirbti poroje?
Su kokiais sunkumais susidūrėte kurdami istoriją?
Kaip būtų galima šį pratimą pritaikyti, siekiant plėtoti kūrybišką tyrinėjimą?Atspėkit, kokį daiktą turiu omeny?

Paskirtis: lavinant klausinėjimo įgūdžius, plėtojant tyrinėjimą klausiant.

Eiga: Vedėjas nužvelgia kambarį, tylomis pasirenka objektą (pvz., šviestuvą, signalizaciją, knygą ant stalo).
Dalyvių tikslas – atspėti, koks tai objektas. Jie gali užduoti 10 klausimų. Paskui turi atspėti – gali bandyti 3 kartus.
Teisingai atspėjęs asmuo pasirenka objektą, kurį turi atspėti kiti dalyviai. Viskas kartojama iš naujo.