Laisvasis rašymas

Paskirtis: atliekant refleksiją ir palyginimą; generuojant idėjas.

Eiga: Individualus pratimas su popieriumi ir rašikliu. Vedėjas pateikia frazę, o dalyviai 3 min. turi rašyti toliau kylančias mintis.

Instrukcija:  jūs privalote rašyti visą tam skirtą laiką; jūsų rašiklis negali nustoti judėjęs. Negalvokite apie gramatiką, rašybą, skyrybą. Nesijaudinkite, net jei dėl to nukenčia prasmė. Visa tai – siekiant pagauti sąmonės srautą. Jei „įstrigote“, rašykite bet ką, kol vėl galėsite tęsti.
Mes vartojome frazę: „Mokymasis tikriausiai…“
Baigus rašyti dalyvių paprašoma savo tekste apibraukti 3 įdomius žodžius ar frazes. Šiuos žodžius/frazes galima pasakyti garsiai ir bendrai aptarti. Taip pat galima užrašyti ant lipnių lapelių ir priklijuoti ant didelio popieriaus lapo. Tuomet visiems peržvelgti priklijuotus lapelius ir atlikti bendrą aptarimą.
Svarbu atsiminti, kad čia nėra teisingų ar klaidingų atsakymų.

Klausimai refleksijai:
Kaip jautėtės atlikdami šį pratimą?
Kaip dar jį galėtumėte pritaikyti – galbūt kaip refleksiją; kaip būdą sutelkti dėmesį; kaip darbo plano kūrimo metodą?Pasisakymas - ką gali pasiūlyti mokyklai?

Paskirtis: grupės bendrumo jausmui ugdyti; apmąstant, kaip ir kodėl jūs atliekate savo darbą (pvz., mokytojo, praktiko); pradedant pokalbį apie kūrybišką mokymąsi.

Eiga: Dalyviai pasidalija į dvi eiles, vieni į kitus – veidais, dažniausiai stovi; viena eilė A, kita – B.
Porose A pasakoja B, ką išskirtinio jis (ji) galėtų pasiūlyti mokyklai. B negali atsakinėti žodžiu –  jokių klausimų, jokių atsakymų. Tam skiriamos 3 min.
Viena eilė pasislenka – taip pasikeičia porų partneriai.
A vėl kuria pasakojimą ta pačia tema naujam partneriui, tik dabar tam skiriama 1,5 min.
Ta pati eilė dar kartą pasislenka – vėl pasikeičia partneriai.
A vėl kuria pasakojimą ta pačia tema trečiam partneriui – šįkart skiriama 30 s.
Eilės pasikeičia vaidmenimis.
Viskas kartojama nuo pradžių – dabar B kuria paskojimą, o A klauso. Pasakojimas 3 min. – keičiasi partneriai – pasakojimas 1,5 min. – keičiaisi partneriai – pasakojimas 30 s.

Klausimai refleksijai: Kas pasikeitė, jums trumpinant savo „prakalbą“? Ko atsisakėte ir ką pridėjote, kodėl?Kito mokymas

Paskirtis:
norint išryškinti asmeninį mokymo(si) stilių, pradedant tyrinėti bendradarbiavimą ir grįžtamąjį ryšį, diegiant bendradarbiavimu pagrįstą darbą.

Eiga:
Dalyviai porose vienas kitą moko paprastų įgūdžių. Pvz.: kaip nauju būdu surišti batraiščius, kaip pasakyti sakinį užsienio kalba ir pan.
Instrukcija: Jums skiriamos 5 min., kad pamokytumėte savo partnerį, po to 5 min. – jam, kad pamokytų jus.
Norinčius kviečiame pasirodyti visai grupei.

Klausimai refleksijai:
Kas pavyko ir kas nepasisekė, žvelgiant iš mokytojo ir mokinio pozicijų?
Kaip, atlikami šį pratimą, jautėtės mokinio vaidmenyje?
Ar, jums esant mokytoju, mokinys ką nors pasakė / padarė, kas paskatintų jus kitąkart šią užduotį atlikti kitaip?
Kokias savo savybes / reakcijas pastebėjote atlikdami pratimą? Kuo jos skyrėsi, jums esant mokytoju ar mokiniu?Penki kūrybiškumo požymiai

Paskirtis:
diskutuojant mažose grupėse, kaupiant idėjas už „Kūrybinių partnerysčių“ porgramos ribų.

Eiga:
5 didelio formato popieriaus lapai išdėstomi kambaryje. Kiekvieno popieriaus lapo centre užrašoma viena savybė iš kūrybiškumo savybių šių:

  • laki vaizduotė;
  • smalsumas;
  • atkaklumas;
  • bendradarbiavimas;
  • nuosekli praktika.

Ant kiekvieno lapo padedamos rašymo priemonės.
Dalyviai vaikšto pasirinktinai nuo vieno lapo prie kito. Aplink lapą susibūrusioje grupelėje vyksta diskusija apie tai, kokias reakcijas, klausimus ar mintis sukelia lape nurodyta savybė. Itin skatinami yra piešiniai bei kiti netekstiniai pastebėjimai.
Prie vieno popieriaus lapo užtrunkama tiek, kiek prireikia; prie kiekvieno galima ir grįžti.
Vedėjas (-ai) prieina prie atskirų grupelių, klauso ir užduoda klausimus.
Pratimas užbaigiamas bendra diskusija.Lūkesčiai, viltys, abejonės

Paskirtis: lyginant grupes, susipažįstant vieniems su kitais, atrandant bendrą darbo kalbą ir pradedant plėtoti bendrus darbo metodus, pradedant pokalbį kūrybiškumo bei mokymosi tema.

Eiga: Ilgas popieriaus ritinys ištiesiamas grindų (arba pastatomas stovas su susegtais popieriaus lapais).
Ant popieriaus išbarstomos rašymo priemonės.

Paprašykite dalyvių, kad jie nupieštų arba parašytų, kokie jų lūkesčiai, viltys, rūpesčiai, susiję su projekto procesu.
Paprašykite jų pagalvoti apie:

  • tai, kaip jie dabar jaučiasi, kokias emocijas tikisi patirti skirtinguose projekto etapuose;
  • tai, ko jie norėtų pasiekti programos metu;
  • visus, su kuriais jiems teks susidurti projekto metu (pvz., praktikus, kūrybos agentus, mokytojus, moksleivius).

Leiskite dalyviams apžvelgti kitų užrašytas mintis.

Refleksija: paprašykite kiekvieno dalyvio išsirinkti jam labiausiai „užstrigusį“ užrašą / piešinį. Galitepaprašyti pakomentuoti.