Palydėk žvilgsniu

Paskirtis: Žaidimas dėmesingumui, įsižiūrėjimui ir draugiškumui  ugdyti. Tinka susipažinimui, nes padeda užmegzti kontaktus su žmonėmis.

Eiga: Mokiniai sustoja rateliu. Visi turi žiūrėti kitiems į akis. Kai dviejų žvilgsniai susitinka, jie nieko nesakydami turi keistis vietomis ir akimis palydėti draugą. Ir vėl žiūrėti, su kuo kitu susitiks žvilgsniai. Tęsiama, kol pajaučiama žaidimo eiga, pagerėja nuotaika ir dar vaikai nori žaisti.Tikslus kalbėjimas

Paskirtis: grupės bendrumo jausmui ugdyti; apmąstant, kaip ir kodėl jūs atliekate savo darbą (pvz., mokytojo, praktiko); pradedant pokalbį apie kūrybišką mokymąsi.

Eiga: Dalyviai pasidalija į dvi eiles, vieni į kitus – veidais, dažniausiai stovi; viena eilė A, kita – B.
Porose A pasakoja B, kas jų nuomone yra kūrybiškas mokymas (kalbama apie tai, ko reikia konkrečiai pamokos temai). B negali atsakinėti žodžiu –  jokių klausimų, jokių atsakymų. Tam skiriamos 2 min.
Viena eilė pasislenka – taip pasikeičia porų partneriai.
A vėl kuria pasakojimą ta pačia tema naujam partneriui, tik dabar tam skiriama 1 min.
Ta pati eilė dar kartą pasislenka – vėl pasikeičia partneriai.
A vėl kuria pasakojimą ta pačia tema trečiam partneriui – šįkart skiriama 30s.
Eilės pasikeičia vaidmenimis.
Viskas kartojama nuo pradžių – dabar B kuria pasakojimą, o A klauso. Pasakojimas 2 min. – keičiasi partneriai – pasakojimas 1 min. – keičiaisi partneriai – pasakojimas 30 s.

Klausimai refleksijai: Kas pasikeitė, jums trumpinant savo „prakalbą“? Ko atsisakėte ir ką pridėjote, kodėl?Skulptūra

Paskirtis:
pasidalinimas emocijomis, atsipalaidavimas, fizinių barjerų panaikinimas

Eiga:
Pasidalinama poromis: vienas asmuo – skuptorius, kitas – molis.
Skulptorius iš molio kuria 3 „pozas“, atspindinčias 3 susijusias emocijas (pvz. savijautą prieš projektą, savijautą dabar, ir kokios savijautos tikimasi projekto pabaigoje).
Visi skulptoriai stebi, kaip molis keičia pozas.
Poros apsikeičia vaidmenimis.Skalė

Paskirtis: ištirti grupės savijautą ir nuomonę įvairiais klausimais

Eiga:
Naudokite erdvę, kurioje galėtumėte sukurti skalę, matuojančią subjekto nuomonę ar jausmą. Vieną erdvės galą paskelbkite „Labai pritariančiu“, priešingą - „visiškai nepritariančiu“.
Paprašykite žmonių, kad jie atsistotų toje skalės vietoje, kuri parodo jų sutikimą arba nesutikimą su teiginiu, stengiantis atrasti ir tarpines pozicijas, atitinkančias pritarimo laipsniui.
Paklauskite dalyvių, kodėl jie stovi būtent toje vietoje.

Priemonės:
Galima pasiruošti juostą, išilgai kurios žmonės išsidėstys. Kitas variantas - pasidaryti ryškius pliuso, minuso ir nulio ženklus, kuriuos galima padėti ant grindų ar pakabinti ant sienos. Tačiau atskaitos taškais galima įvardinti ir tiesiog priešingas klasės ar koridoriaus sienas.Ko niekas nepastebėjo?

Paskirtis: pradedant diskusiją apie tyrinėjimo pritaikymą, skatinant kūrybiškumą.

Eiga:
Pasiskirstykite poromis arba grupėmis. Išsirinkite objektą arba vietą kambaryje.
Apie savo pasirinktą objektą / vietą sukurkite istoriją.
Papasakokite istoriją grupei. Tam skiriama 1 min.

Kausimai refleksijai:
Kaip, jūsų nuomone, atlikote šį pratimą?
Kaip sekėsi dirbti poroje?
Su kokiais sunkumais susidūrėte kurdami istoriją?
Kaip būtų galima šį pratimą pritaikyti, siekiant plėtoti kūrybišką tyrinėjimą?Atspėkit, kokį daiktą turiu omeny?

Paskirtis: lavinant klausinėjimo įgūdžius, plėtojant tyrinėjimą klausiant.

Eiga: Vedėjas nužvelgia kambarį, tylomis pasirenka objektą (pvz., šviestuvą, signalizaciją, knygą ant stalo).
Dalyvių tikslas – atspėti, koks tai objektas. Jie gali užduoti 10 klausimų. Paskui turi atspėti – gali bandyti 3 kartus.
Teisingai atspėjęs asmuo pasirenka objektą, kurį turi atspėti kiti dalyviai. Viskas kartojama iš naujo.Pasisakymas - ką gali pasiūlyti mokyklai?

Paskirtis: grupės bendrumo jausmui ugdyti; apmąstant, kaip ir kodėl jūs atliekate savo darbą (pvz., mokytojo, praktiko); pradedant pokalbį apie kūrybišką mokymąsi.

Eiga: Dalyviai pasidalija į dvi eiles, vieni į kitus – veidais, dažniausiai stovi; viena eilė A, kita – B.
Porose A pasakoja B, ką išskirtinio jis (ji) galėtų pasiūlyti mokyklai. B negali atsakinėti žodžiu –  jokių klausimų, jokių atsakymų. Tam skiriamos 3 min.
Viena eilė pasislenka – taip pasikeičia porų partneriai.
A vėl kuria pasakojimą ta pačia tema naujam partneriui, tik dabar tam skiriama 1,5 min.
Ta pati eilė dar kartą pasislenka – vėl pasikeičia partneriai.
A vėl kuria pasakojimą ta pačia tema trečiam partneriui – šįkart skiriama 30 s.
Eilės pasikeičia vaidmenimis.
Viskas kartojama nuo pradžių – dabar B kuria paskojimą, o A klauso. Pasakojimas 3 min. – keičiasi partneriai – pasakojimas 1,5 min. – keičiaisi partneriai – pasakojimas 30 s.

Klausimai refleksijai: Kas pasikeitė, jums trumpinant savo „prakalbą“? Ko atsisakėte ir ką pridėjote, kodėl?Kito mokymas

Paskirtis:
norint išryškinti asmeninį mokymo(si) stilių, pradedant tyrinėti bendradarbiavimą ir grįžtamąjį ryšį, diegiant bendradarbiavimu pagrįstą darbą.

Eiga:
Dalyviai porose vienas kitą moko paprastų įgūdžių. Pvz.: kaip nauju būdu surišti batraiščius, kaip pasakyti sakinį užsienio kalba ir pan.
Instrukcija: Jums skiriamos 5 min., kad pamokytumėte savo partnerį, po to 5 min. – jam, kad pamokytų jus.
Norinčius kviečiame pasirodyti visai grupei.

Klausimai refleksijai:
Kas pavyko ir kas nepasisekė, žvelgiant iš mokytojo ir mokinio pozicijų?
Kaip, atlikami šį pratimą, jautėtės mokinio vaidmenyje?
Ar, jums esant mokytoju, mokinys ką nors pasakė / padarė, kas paskatintų jus kitąkart šią užduotį atlikti kitaip?
Kokias savo savybes / reakcijas pastebėjote atlikdami pratimą? Kuo jos skyrėsi, jums esant mokytoju ar mokiniu?