Idėjų laivai

Paskirtis:

Tai refleksyvus ir empatiją ugdomas žaidimas, paremtas „laivų mūšio“ žaidimo principu. Užuot išdėstę savo laivus langelių „jūroje“, žaidėjai juos paslepia po savo idėjomis, atsakančiomis į tam tikrą klausimą ar temą.

Eiga:

Žaidžiama poromis. Pradžioje kiekvienas surašo savo atsakymus į klausimus - tai jo „laivai“. Paskui surašo spėjimus - kokie jo manymu bus oponento atsakymai. Tai padarius žaidėjai vienas kito paeiliui klausinėja ir tikrina, ar atspėjo užrašytą mintį, ar ne. Nuspėtos idėjos pažymimos kaip „paskandinti laivai“, ir daugiau jų užbraukęs žaidėjas nugali.

Pasiruošimas:

Galima turėti paruoštas „formas“ ir jas pildyti.
Svarbu žaidėjams gerai išaiškinti taisykles.

Refleksija:

Pabaigus galima klausti, kokie jų ir draugo didžiausi bendrumai, ir skirtumai, kokių atsakymų nesitikėjote

 Piešimas pagal kito pasakojimą

Paskirtis: padeda suprasti kito individualumą, pripažinti kad kito pasaulis gerokai kitoks. Tinka klausymui ir vaizduotei lavinti.

Eiga: poromis susėdama taip, kad vienas kitą gerai girdėtų, tačiau nematytų ką piešia. Vienas dalyvis pasakoja apie įsivaizduojamą piešinį, o kitas bando jį nupiešti. Paskui rolėmis pasikeičiama. Piešinį siūloma nupasakoti kuo įvairiau - įvardinant ne tik objektus, bet ir formas, dydžius, santykius, kompoziciją, nuotaiką ir kita. Piešiantysis gali klausinėti ir tikslintis, kaip kuri detalė turėtų atrodyti, tačiau negali pasakoti kaip jam pavyksta.

Refleksija: po pratimo galima aptarti, kokie buvo jų įsivaizduojamo ir realiai nupiešto piešinio skirtumai, kodėl jie atsirado, kas buvo netikėta.

 Balansavimas kėdėmis

Paskirtis: pajusti komandą ir ritmą, taip pat atkaklumo - pasiekti užsibrėžtą tikslą.

Eiga: dalyviai sustoja ratu, kiekvienas prieš save viena ranka už atlošo laiko kėdę, pasvirusią ant priekinių kojų:

Tuomet vadovas ritmingai skaičiuoja iki trijų, ir sulyg „trys“, kiekvienas paleidžia savo kėdę ir čiumpa kaimyno iš kairės, kol ši nenukrito.

Bent vienai kėdei nukritus, žaidimas stabdomas ir pradedamas iš naujo. Galima užsibrėžti tikslą: pvz. vieną kartą apsukti pilną ratą, kad kiekvienas grįžtų prie kėdės nuo kurios pradėjo, nei vienai kėdei nenukritus.Featured

  • Šiame tinklapyje rasite edukacijai tinkamų žaidimų kolektyvinę kolekciją.
  • Pasirinkite norimas žaidimo ypatybes viršuje, ir rasite jas atitinkančių žaidimų sąrašą.
  • Norėdami pridėti savo žaidimus prie kolekcijos, pirma žvilgtelkite į instrukcijas.
  • Žemiau matote naujausių žaidimų sąrašą:


Pastebėjau - Patiko - Norėčiau pasiūlyti

Paskirtis:
Atliekant refleksiją, kuriant grįžtamąjį ryšį, siekiant patobulinti atliktą užduotį; tinka atlikti bet kokio dydžio grupėse.

Pasiruošimas:
Užrašykite frazes „Pastebėjau“, „Man patiko“ ir „Norėčiau pasiūlyti“ ant stambiomis raidėmis ant popieriaus lapų, po vieną ant kiekvieno.

Eiga:
Norintis pasisakyti dalyvis atsistoja prie atitinkamo lapo ir išsako savo nuomonę, pradėdamas ant jo užrašytais žodžiais („Pastebėjau“ / „Man patiko“ / „Norėčiau pasiūlyti“).
Dalyvis gali stoti tik prie vieno lapo. Norėdamas stoti prie kito, turi leisti pasisakyti bent vienam kitam dalyviui.Pozityvūs atsiliepimai

Paskirtis:
Apibendrinantis pratimas, skirtas pagirti, reflektuoti, paminėti naujoves; atliekamas dienos ar viso proceso pabaigoje. Emociškai pakylėjantis.

Eiga:
Dalyviams išdalinami lipnūs lapukai, ir prašoma užrašyti kažką teigiamo apie kiekvieną grupelėje (arba visoje patalpoje). Lapuką reikia priklijuoti prie žmogaus, kuriam tai skirta.Aš žinau, kad…

Paskirtis:
ištirti grupės savijautą, požiūrius, nuostatas

Eiga:
Pasirinkus temą (tarkim, „Projekto pabaigą“) Kiekvienas individualiai parašykite 10 eilučių, prasidedančių „Žinau, kad projektui pasibaigus…“.
Rašykite jas stulpeliu – eilutę po eilutės.
Išsirinkite, kurias jų norite perskaityti grupei.Skulptūra

Paskirtis:
pasidalinimas emocijomis, atsipalaidavimas, fizinių barjerų panaikinimas

Eiga:
Pasidalinama poromis: vienas asmuo – skuptorius, kitas – molis.
Skulptorius iš molio kuria 3 „pozas“, atspindinčias 3 susijusias emocijas (pvz. savijautą prieš projektą, savijautą dabar, ir kokios savijautos tikimasi projekto pabaigoje).
Visi skulptoriai stebi, kaip molis keičia pozas.
Poros apsikeičia vaidmenimis.Skalė

Paskirtis: ištirti grupės savijautą ir nuomonę įvairiais klausimais

Eiga:
Naudokite erdvę, kurioje galėtumėte sukurti skalę, matuojančią subjekto nuomonę ar jausmą. Vieną erdvės galą paskelbkite „Labai pritariančiu“, priešingą - „visiškai nepritariančiu“.
Paprašykite žmonių, kad jie atsistotų toje skalės vietoje, kuri parodo jų sutikimą arba nesutikimą su teiginiu, stengiantis atrasti ir tarpines pozicijas, atitinkančias pritarimo laipsniui.
Paklauskite dalyvių, kodėl jie stovi būtent toje vietoje.

Priemonės:
Galima pasiruošti juostą, išilgai kurios žmonės išsidėstys. Kitas variantas - pasidaryti ryškius pliuso, minuso ir nulio ženklus, kuriuos galima padėti ant grindų ar pakabinti ant sienos. Tačiau atskaitos taškais galima įvardinti ir tiesiog priešingas klasės ar koridoriaus sienas.Uždari - atviri klausimai

Paskirtis:
Siekiant problemas / iššūkius paversti klausimais; ieškant naujų būdų spręsti sunkumus.

Eiga:
Dalyviai pasidalija į kelias grupes. Kiekvienai grupei ant grindų padedamas didelis popieriaus lapas.
Kiekvieno lapo viršuje užrašyta reali Lietuvos mokyklų gyvenimo problema (pvz., moksleiviai mokosi tik dėl to, kad bijo neišlaikyti testų ir egzaminų). Lapo apačioje - žodis „kūrybiškumas“. Visuose lapuose užrašytos skirtingos problemos.
Kiekviena grupė turi suformuluoti bent 5 uždarus klausimus lape užrašyta tema. Uždari klausimai – tokie, į kuriuos įmanomi tik „taip“ arba „ne“ atsakymai.
Grupės pasikeičia lapais. Kiekviena grupė savo naujajame lape turi užrašyti 5 atvirus klausimus – prasidedančiais žodžiu „ar“.
Grupės vėl apsikeičia lapais. Kiekviena grupė išrenka 5, jų nuomone, esminius lapo klausimus ir juos pristato visiems dalyviams.
Vyksta bendra diskusija.