Estafetė ,,Nunešk klausimą, parnešk atsakymą“

Paskirtis: Mokymas ypač tinkantis kinestetinio mokymosi stiliaus mokiniams. Vaikams patinka, nes jie tai priima, kaip žaidimą, o iš tiesų mokosi įvairių dalykų – diktanto rašymas, pasaulio pažinimo žinių įtvirtinimas, aritmetikos veiksmų įtvirtinimas, tuo pačiu – tarpusavio pagalba, sutarimas, bendras mokymasis.

I variantas - klausimai užduodami ir atsakymai pateikiami žodžiu.

Eiga: Mokiniai pasiskirsto į dvi komandas ir sustoja į dvi eiles vienas paskui kitą. Mokytojas stovi priekyje klasės, salės ar aikštelės. Duodama komanda pradėti ir mokiniai po vieną bėga link mokytojo. Mokytojas atbėgusiam mokiniui užduoda klausimą, tas mokinys turi grįžti prie komandos draugų, susitarti, koks atsakymas ir jį ,,atnešti“ mokytojui. Tada bėga kita mokinys. Už teisingą atsakymą skiriami taškai. Klausimai užduodami vienodi abiems komandoms. Laimi greičiau atsakiusi ir  daugiau teisingų atsakymų surinkusi komanda.

II variantas - klausimai ir atsakymai pateikiami raštu.

Šalia išsirikiavusių komandų turi būti staliukas ir rašymo priemonė. Mokytojas atbėgusiam mokiniui duoda lapelį su klausimu ar užduotim, tas mokinys turi grįžti prie komandos draugų, susitarti, koks atsakymas ir jį parašęs ant to lapelio atnešti mokytojui.

 Uždari - atviri klausimai

Paskirtis:
Siekiant problemas / iššūkius paversti klausimais; ieškant naujų būdų spręsti sunkumus.

Eiga:
Dalyviai pasidalija į kelias grupes. Kiekvienai grupei ant grindų padedamas didelis popieriaus lapas.
Kiekvieno lapo viršuje užrašyta reali Lietuvos mokyklų gyvenimo problema (pvz., moksleiviai mokosi tik dėl to, kad bijo neišlaikyti testų ir egzaminų). Lapo apačioje - žodis „kūrybiškumas“. Visuose lapuose užrašytos skirtingos problemos.
Kiekviena grupė turi suformuluoti bent 5 uždarus klausimus lape užrašyta tema. Uždari klausimai – tokie, į kuriuos įmanomi tik „taip“ arba „ne“ atsakymai.
Grupės pasikeičia lapais. Kiekviena grupė savo naujajame lape turi užrašyti 5 atvirus klausimus – prasidedančiais žodžiu „ar“.
Grupės vėl apsikeičia lapais. Kiekviena grupė išrenka 5, jų nuomone, esminius lapo klausimus ir juos pristato visiems dalyviams.
Vyksta bendra diskusija.Lūkesčiai, viltys, abejonės

Paskirtis: lyginant grupes, susipažįstant vieniems su kitais, atrandant bendrą darbo kalbą ir pradedant plėtoti bendrus darbo metodus, pradedant pokalbį kūrybiškumo bei mokymosi tema.

Eiga: Ilgas popieriaus ritinys ištiesiamas grindų (arba pastatomas stovas su susegtais popieriaus lapais).
Ant popieriaus išbarstomos rašymo priemonės.

Paprašykite dalyvių, kad jie nupieštų arba parašytų, kokie jų lūkesčiai, viltys, rūpesčiai, susiję su projekto procesu.
Paprašykite jų pagalvoti apie:

  • tai, kaip jie dabar jaučiasi, kokias emocijas tikisi patirti skirtinguose projekto etapuose;
  • tai, ko jie norėtų pasiekti programos metu;
  • visus, su kuriais jiems teks susidurti projekto metu (pvz., praktikus, kūrybos agentus, mokytojus, moksleivius).

Leiskite dalyviams apžvelgti kitų užrašytas mintis.

Refleksija: paprašykite kiekvieno dalyvio išsirinkti jam labiausiai „užstrigusį“ užrašą / piešinį. Galitepaprašyti pakomentuoti.