Pagauk plojimą

Paskirtis: Žaidimas dėmesingumui, įsižiūrėjimui ir draugiškumui  ugdyti. Tinka susipažinimui, nes padeda užmegzti kontaktus su žmonėmis.

Eiga: Mokiniai sustoja rateliu. Visi turi žiūrėti vieni kitiems į akis. Mokytojas ar mokinys suploja ir ,,siunčia“ plojimą kitam. Panašiai kaip ,,oro bučinuką“. Pastebėjęs, kad jam ,,atsiųstas“ plojimas, padėkoja žvilgsniu ar galvos linktelėjimu, taip pat suploja ir siunčia dar kitam.Tęsiama, kol pajaučiama žaidimo eiga, mokiniai atsipalaiduoja, pagerėja nuotaika ir dar vaikai nori žaisti.Palydėk žvilgsniu

Paskirtis: Žaidimas dėmesingumui, įsižiūrėjimui ir draugiškumui  ugdyti. Tinka susipažinimui, nes padeda užmegzti kontaktus su žmonėmis.

Eiga: Mokiniai sustoja rateliu. Visi turi žiūrėti kitiems į akis. Kai dviejų žvilgsniai susitinka, jie nieko nesakydami turi keistis vietomis ir akimis palydėti draugą. Ir vėl žiūrėti, su kuo kitu susitiks žvilgsniai. Tęsiama, kol pajaučiama žaidimo eiga, pagerėja nuotaika ir dar vaikai nori žaisti.Žaidimas ,,Autobusas“

Paskirtis: Žaidimas ,,Autobusas“ skirtas mokinių nuomonei ir pasirinkimui išreikšti, patikrinti dalyko žinias.

Eiga: Nubrėžiamos ar patiesiamos dvi lygiagrečios linijos, tokiu atstumu, kad tarp jų tilptų ,,sulipti“ visi klasės mokiniai - ,,keleiviai“. Kai ,,keleiviai“ sulipa į ,,autobusą“, paaiškinama, kad ,,vairuotojas“ (mokytojas, o vėliau ir kitas mokinys) praneš stotelių pavadinimus kairėje ir dešinėje ,,autobuso“, o jiems reikės pasirinkti ir ,,išlipti“ savo stotelėje. Pavyzdžiui, ,,Šviesa“ ir ,,Tamsa“. Vaikai pasirenka ir peržengia vieną ar kitą liniją, ,,autobusas“ lieka tuščias. Tada vėl kartojama, tiek, kiek yra paruoštų klausimų, ir kol vaikams įdomu. Patartina šalia tikslingų klausimų įterpti ir jumoristinių, linksmų, kad vaikai neįsitemptų ir jaustųsi smagiai.Estafetė ,,Nunešk klausimą, parnešk atsakymą“

Paskirtis: Mokymas ypač tinkantis kinestetinio mokymosi stiliaus mokiniams. Vaikams patinka, nes jie tai priima, kaip žaidimą, o iš tiesų mokosi įvairių dalykų – diktanto rašymas, pasaulio pažinimo žinių įtvirtinimas, aritmetikos veiksmų įtvirtinimas, tuo pačiu – tarpusavio pagalba, sutarimas, bendras mokymasis.

I variantas - klausimai užduodami ir atsakymai pateikiami žodžiu.

Eiga: Mokiniai pasiskirsto į dvi komandas ir sustoja į dvi eiles vienas paskui kitą. Mokytojas stovi priekyje klasės, salės ar aikštelės. Duodama komanda pradėti ir mokiniai po vieną bėga link mokytojo. Mokytojas atbėgusiam mokiniui užduoda klausimą, tas mokinys turi grįžti prie komandos draugų, susitarti, koks atsakymas ir jį ,,atnešti“ mokytojui. Tada bėga kita mokinys. Už teisingą atsakymą skiriami taškai. Klausimai užduodami vienodi abiems komandoms. Laimi greičiau atsakiusi ir  daugiau teisingų atsakymų surinkusi komanda.

II variantas - klausimai ir atsakymai pateikiami raštu.

Šalia išsirikiavusių komandų turi būti staliukas ir rašymo priemonė. Mokytojas atbėgusiam mokiniui duoda lapelį su klausimu ar užduotim, tas mokinys turi grįžti prie komandos draugų, susitarti, koks atsakymas ir jį parašęs ant to lapelio atnešti mokytojui.

 ,,Žodžių parduotuvė“

Paskirtis: Žodinių uždavinių ir teksto suvokimui mokyti.

I variantas - savarankiškas uždavinių sprendimas.

Eiga: Mokiniai klasėje sėdi grupelėmis prie stalų. Kiekviena grupelė - atskira parduotuvė, turinti savo pavadinimą. Pavyzdžiui, ,,Konditerija“, ,,Kanceliarinės prekės“, ,,Kompiuterinė technika“, ,,Kulinarija“… Kiekvienas mokinys gauna lapelį su žodiniu uždaviniu pagal jo sugebėjimų lygį. Jis turi pats persiskaityti, išspręsti ir suprasti pagal uždavinio turinį į kurią ,,Parduotuvę“ eiti. Ten nuėjęs duoda šį lapelį, o ,,Pardavėjai“ jį patikrina. Jei uždavinio turinys tinka jiems, pasiima ir kartu su ,,Pirkėju“ žiūri, ar teisingai išsprendė. Tada duoda ,,prekę“. Jei yra galimybė, tikrą, jei ne – piešinuką. Pavyzdžiui, ,,Konditerijos“ parduotuvėje nusiperka sausainiuką. Jei uždavinys savo turiniu netinka, jo nepriima, o ,,Pirkėjas“ turi eiti toliau ir rasti, kur yra tinkama ,,Parduotuvė“. Šalia visų ,,Parduotuvių“ yra SOS punktas, ant kurio padėti atspausdinti ,,Parduotuvių“ pavadinimų paaiškinimai iš žodyno. Taip ,,Pirkėjais“ pabūna visi mokiniai ir nusiperka visas, ar kai kurias ,,prekes“.

II variantas - uždavinių sprendimas, dirbant grupėje.

Kiekvienas mokinys gauna lapelį su žodiniu uždaviniu. Jis turi pats persiskaityti ir suprasti pagal uždavinio turinį į kurią ,,Parduotuvę“ eiti. Ten nuėjęs duoda šį lapelį, o ,,Pardavėjai“ jį patikrina. Jei uždavinio turinys tinka jiems, pasiima ir duoda ,,prekę“. Jei uždavinys savo turiniu netinka, jo nepriima, o ,,Pirkėjas“ turi eiti toliau ir rasti, kur yra tinkama ,,Parduotuvė“. Šalia visų ,,Parduotuvių“ yra SOS punktas, ant kurio padėti atspausdinti ,,Parduotuvių“ pavadinimų paaiškinimai iš žodyno. Taip ,,Pirkėjais“ pabūna visi mokiniai ir nusiperka visas, ar kai kurias ,,prekes“. Tada kiekvienos ,,Parduotuvės“ grupė tardamasi tarpusavyje išsprendžia gautus uždavinius. 


 

 Tikslus kalbėjimas

Paskirtis: grupės bendrumo jausmui ugdyti; apmąstant, kaip ir kodėl jūs atliekate savo darbą (pvz., mokytojo, praktiko); pradedant pokalbį apie kūrybišką mokymąsi.

Eiga: Dalyviai pasidalija į dvi eiles, vieni į kitus – veidais, dažniausiai stovi; viena eilė A, kita – B.
Porose A pasakoja B, kas jų nuomone yra kūrybiškas mokymas (kalbama apie tai, ko reikia konkrečiai pamokos temai). B negali atsakinėti žodžiu –  jokių klausimų, jokių atsakymų. Tam skiriamos 2 min.
Viena eilė pasislenka – taip pasikeičia porų partneriai.
A vėl kuria pasakojimą ta pačia tema naujam partneriui, tik dabar tam skiriama 1 min.
Ta pati eilė dar kartą pasislenka – vėl pasikeičia partneriai.
A vėl kuria pasakojimą ta pačia tema trečiam partneriui – šįkart skiriama 30s.
Eilės pasikeičia vaidmenimis.
Viskas kartojama nuo pradžių – dabar B kuria pasakojimą, o A klauso. Pasakojimas 2 min. – keičiasi partneriai – pasakojimas 1 min. – keičiaisi partneriai – pasakojimas 30 s.

Klausimai refleksijai: Kas pasikeitė, jums trumpinant savo „prakalbą“? Ko atsisakėte ir ką pridėjote, kodėl?