Žaidimas ,,Autobusas“

Paskirtis: Žaidimas ,,Autobusas“ skirtas mokinių nuomonei ir pasirinkimui išreikšti, patikrinti dalyko žinias.

Eiga: Nubrėžiamos ar patiesiamos dvi lygiagrečios linijos, tokiu atstumu, kad tarp jų tilptų ,,sulipti“ visi klasės mokiniai - ,,keleiviai“. Kai ,,keleiviai“ sulipa į ,,autobusą“, paaiškinama, kad ,,vairuotojas“ (mokytojas, o vėliau ir kitas mokinys) praneš stotelių pavadinimus kairėje ir dešinėje ,,autobuso“, o jiems reikės pasirinkti ir ,,išlipti“ savo stotelėje. Pavyzdžiui, ,,Šviesa“ ir ,,Tamsa“. Vaikai pasirenka ir peržengia vieną ar kitą liniją, ,,autobusas“ lieka tuščias. Tada vėl kartojama, tiek, kiek yra paruoštų klausimų, ir kol vaikams įdomu. Patartina šalia tikslingų klausimų įterpti ir jumoristinių, linksmų, kad vaikai neįsitemptų ir jaustųsi smagiai.Skalė

Paskirtis: ištirti grupės savijautą ir nuomonę įvairiais klausimais

Eiga:
Naudokite erdvę, kurioje galėtumėte sukurti skalę, matuojančią subjekto nuomonę ar jausmą. Vieną erdvės galą paskelbkite „Labai pritariančiu“, priešingą - „visiškai nepritariančiu“.
Paprašykite žmonių, kad jie atsistotų toje skalės vietoje, kuri parodo jų sutikimą arba nesutikimą su teiginiu, stengiantis atrasti ir tarpines pozicijas, atitinkančias pritarimo laipsniui.
Paklauskite dalyvių, kodėl jie stovi būtent toje vietoje.

Priemonės:
Galima pasiruošti juostą, išilgai kurios žmonės išsidėstys. Kitas variantas - pasidaryti ryškius pliuso, minuso ir nulio ženklus, kuriuos galima padėti ant grindų ar pakabinti ant sienos. Tačiau atskaitos taškais galima įvardinti ir tiesiog priešingas klasės ar koridoriaus sienas.