,,Žodžių parduotuvė“

Paskirtis: Žodinių uždavinių ir teksto suvokimui mokyti.

I variantas - savarankiškas uždavinių sprendimas.

Eiga: Mokiniai klasėje sėdi grupelėmis prie stalų. Kiekviena grupelė - atskira parduotuvė, turinti savo pavadinimą. Pavyzdžiui, ,,Konditerija“, ,,Kanceliarinės prekės“, ,,Kompiuterinė technika“, ,,Kulinarija“… Kiekvienas mokinys gauna lapelį su žodiniu uždaviniu pagal jo sugebėjimų lygį. Jis turi pats persiskaityti, išspręsti ir suprasti pagal uždavinio turinį į kurią ,,Parduotuvę“ eiti. Ten nuėjęs duoda šį lapelį, o ,,Pardavėjai“ jį patikrina. Jei uždavinio turinys tinka jiems, pasiima ir kartu su ,,Pirkėju“ žiūri, ar teisingai išsprendė. Tada duoda ,,prekę“. Jei yra galimybė, tikrą, jei ne – piešinuką. Pavyzdžiui, ,,Konditerijos“ parduotuvėje nusiperka sausainiuką. Jei uždavinys savo turiniu netinka, jo nepriima, o ,,Pirkėjas“ turi eiti toliau ir rasti, kur yra tinkama ,,Parduotuvė“. Šalia visų ,,Parduotuvių“ yra SOS punktas, ant kurio padėti atspausdinti ,,Parduotuvių“ pavadinimų paaiškinimai iš žodyno. Taip ,,Pirkėjais“ pabūna visi mokiniai ir nusiperka visas, ar kai kurias ,,prekes“.

II variantas - uždavinių sprendimas, dirbant grupėje.

Kiekvienas mokinys gauna lapelį su žodiniu uždaviniu. Jis turi pats persiskaityti ir suprasti pagal uždavinio turinį į kurią ,,Parduotuvę“ eiti. Ten nuėjęs duoda šį lapelį, o ,,Pardavėjai“ jį patikrina. Jei uždavinio turinys tinka jiems, pasiima ir duoda ,,prekę“. Jei uždavinys savo turiniu netinka, jo nepriima, o ,,Pirkėjas“ turi eiti toliau ir rasti, kur yra tinkama ,,Parduotuvė“. Šalia visų ,,Parduotuvių“ yra SOS punktas, ant kurio padėti atspausdinti ,,Parduotuvių“ pavadinimų paaiškinimai iš žodyno. Taip ,,Pirkėjais“ pabūna visi mokiniai ir nusiperka visas, ar kai kurias ,,prekes“. Tada kiekvienos ,,Parduotuvės“ grupė tardamasi tarpusavyje išsprendžia gautus uždavinius. 


 

 Skalė

Paskirtis: ištirti grupės savijautą ir nuomonę įvairiais klausimais

Eiga:
Naudokite erdvę, kurioje galėtumėte sukurti skalę, matuojančią subjekto nuomonę ar jausmą. Vieną erdvės galą paskelbkite „Labai pritariančiu“, priešingą - „visiškai nepritariančiu“.
Paprašykite žmonių, kad jie atsistotų toje skalės vietoje, kuri parodo jų sutikimą arba nesutikimą su teiginiu, stengiantis atrasti ir tarpines pozicijas, atitinkančias pritarimo laipsniui.
Paklauskite dalyvių, kodėl jie stovi būtent toje vietoje.

Priemonės:
Galima pasiruošti juostą, išilgai kurios žmonės išsidėstys. Kitas variantas - pasidaryti ryškius pliuso, minuso ir nulio ženklus, kuriuos galima padėti ant grindų ar pakabinti ant sienos. Tačiau atskaitos taškais galima įvardinti ir tiesiog priešingas klasės ar koridoriaus sienas.